• Selamat Datang

Mendaftar bimbingan : Pilih Menu Bimbingan, lalu pilih pendaftaran. Setelah itu Pilih Menu Bimbingan lakukan login.

  • infoturnip@turnipindonesia.org

Daftar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Samosir

 1

Ketua Umum

:

 Drs. Nurdin Turnip (Am. Amudi)
 2

Wakil Ketua

:

Asdin Turnip (Am.Parulian)

3 Sekretaris Umum :  Darwin Turnip, S.Pd (Am.Paima)
 4

Bendahara Umum

:

Demson Naibaho (Am. Hongli)

 5

Wakil Bendahara

:

Posnel Turnip (Am.Septa)

 

 

I

Cabang Pangururan & Sekitarnya

 1

Ketua

:

 
 2

Sekretaris

:

Elvinro Sinabariba, S.Pd. (Am. Syahrani)

 3

Bendahara

:

Dortriana br Sinurat (Nai Bravo)

II

Cabang Parbaba

 1

Ketua

:

Kaliaman Turnip (Am. Rijon)

 2

Sekretaris

:

Rijon Turnip (Am. Rani)

 3

Bendahara

:

Kartua Simarmata (Am. Wandi)

III

Cabang Janjimaria-Panangkohan

 1

Ketua

:

Muller Turnip (Am. Maswin)

 2

Sekretaris

:

Ramsen Sidabariba (Am. Rido)

 3

Bendahara

:

Asrom Sihombing (Am. Betty)

IV

Cabang Raut Bosi-Sidaji

 1

Ketua

:

Burhan Turnip (Am. Kristian)

 2

Sekretaris

:

Eten Turnip (Am. Hendo)

 3

Bendahara

:

 

V

Cabang Simanindo & Sekitarnya

 1

Ketua

:

Sabarman Turnip (Am. Rahayu)

 2

Sekretaris

:

Pangihutan Malau (Am. Intan)

 3

Bendahara

:

Tiarmin br Simarmata (Nai Ramos)

VI

Cabang Maduma

 1

Ketua

:

Jawatar Turnip (Op. Deplas)

 2

Sekretaris

:

Edward Turnip (Am. Efran)

 3

Bendahara

:

Robin Maruli Tua Sinaga (Am. Rido)

 

Tampakna Do Tajomna Rim Ni Tahi Do Gogona
Marsiurupan Asa Lam Tamba Akka Namarsangap

Daftar Sekarang