• Selamat Datang

Mendaftar bimbingan : Pilih Menu Bimbingan, lalu pilih pendaftaran. Setelah itu Pilih Menu Bimbingan lakukan login.

  • infoturnip@turnipindonesia.org

Daftar Pengurus DPW, DPC, dan DPS Daerah Jawa Tengah bagian Selatan dan Yogyakarta meliputi Yogyakarta, Kevumen, Cilacap, Wangon, Purwokerto, dan Purbalingga

 

DPW Jawa Tengah - DIY Bagian Selatan

 1

Ketua

:

Thomas Turnip/brSirait

 2

Wakil Ketua

:

Simson WiroTurnip/brSihaloho

 3

Sekretaris

:

Luhut Manahan Turnip/br Manik

 4

Wakil Sekretaris

:

Jahotman Sinaga / br Simarmata

 5

Bendahara

:

Artinus Sijabar/brSinabariba

 

DPC Jawa Tengah - DIY Bagian Selatan

I

Dewan Pengurus Cabang Yogyakarta

 1

Ketua

:

Mangoloi Turnip/br Sihaloho

 2

Wakil Ketua

:

Ronel Turnip/ br Sipayung

 3

Sekretaris

:

Darwin Sihaloho/ br Turnip

 4

Bendahara

:

ArisonMalau/br Turnip

 II

 Dewan Pengurus Cabang Kebumen

 1

Ketua

:

Luhut Manahan Turnip/br Manik

 2

Wakil Ketua

:

Paido Turnip (Alm)/ Ramian br Sinabariba

 3

Sekretaris

:

Jahotman Sinaga/ br Simarmata

 4

Bendahara

:

Artinus Sijabat/ br Sinabariba

III

Dewan Pengurus Cabang Cilacap-Wangon

 1

Ketua

:

Robert Turnip/br Panjaitan

 2

Wakil Ketua

:

Saut Turnip/ br Pakpahan

 3

Sekretaris

:

Freddy Marbun/ br Simbolon

 4

Bendahara

:

 

Cosmas Sihaloho/ br Turnip

III

Dewan Pengurus Cabang Purwokerto-Purbalingga

 1

Ketua

:

Kriston SK Turnip/br Sagala

 2

Wakil Ketua

:

Daulat Davit Turnip/ br Sipayung

 3

Sekretaris

:

JuniamanPurba/ br Sipayung

 4

Bendahara

:

Walsudin Sabinus Silalahi/ br Turnip

Tampakna Do Tajomna Rim Ni Tahi Do Gogona
Marsiurupan Asa Lam Tamba Akka Namarsangap

Daftar Sekarang